همراه ما باشید...

مسابقه اول پاترونوسی

# سوال مسابقه :
یک خاطره هری پاتری جالب که دوست داشته باشید برای بقیه تعریف کنید رو برامون بفرستید.
مهلت مسابقه تمام شده
برنده مسابقه : rezashirinnejad