همراه ما باشید...

مسابقه سوم پاترونوسی

# سوال مسابقه :
فرض کنید که هاگرید شب تولدتون میاد خونتون و بهتون نامه هاگوارتز رو میده و میگه شما جادوگرید
شما چیکار می کنید؟
مهلت مسابقه تمام شده
برنده مسابقه : kasra