همراه ما باشید...

  • پاترونوس تمامی تلاش خود را برای حقظ اطلاعات کاربرانش میکند.
  • اطلاعات کاربران نزد پاترونوس میماند و در جایی منتشر و یا به دست کسی نمی سپارد