همراه ما باشید...

برنامه اول رادیو پاترونوس

برنامه اول رادیو پاترونوس

توضیحات برنامه

مجری : پدرام مقدم آزاد
لیست برنامه ها :
  • نوستالژی هری پاتری
  • مژده پاترونوسی
  • یه فنجون قهوه با هری پاتر
  • مسابقه پاترونوسی

تاریخ انتشار : نوروز 1394