همراه ما باشید...

برنامه هشتم رادیو پاترونوس

برنامه هشتم رادیو پاترونوس

توضیحات برنامه

مجری : sali
فنی : احسان موسوی
تولید محتوا : احسان موسوی

لیست برنامه ها :
  • اخبار مربوط با کتاب
  • مصاحبه اختصاصی با بینندگان نمایش

تاریخ انتشار : 28 مرداد 1395